Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

Zakład Leczniczy utworzony przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży

Zakres udzielanych świadczeń

 

1.       Zakład leczniczy – Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży- prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:
                   stacjonarne inne niż szpitalne świadczenia zdrowotne, polegające na
                    działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywróceniu
                    i poprawie zdrowia w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

2.       Świadczenia zdrowotne udzielane są:
  w Łomży ul. Gen. Wł. Sikorskiego 222
  w Kownatach „Dom na Wzgórzu” Kownaty 85, Gmina Piątnica 18-421 Piątnica
  w Kownatach świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie:
- uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach
- mieszkańcom filii w Kownatach Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej,
- pracownikom w/w jednostek organizacyjnych.

3.       Do zadań Ośrodka należy:

a)       Ocena stanu zdrowia pacjentów i kwalifikowanie ich do leczenia i wykonywania zabiegów usprawniających

b)       Wykonywanie zabiegów rehabilitacji leczniczej oraz pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi

c)       Wnioskowanie o skierowanie na turnusy rehabilitacyjne i leczenie sanatoryjne

d)       Wnioskowanie o przydział sprzętu rehabilitacyjnego

e)       Kierowanie wniosków na komisję lekarską w celu orzeczenia inwalidztwa

f)        Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej

g)       Współdziałanie z innymi podmiotami świadczącymi działalność leczniczą.

4.       Strukturę organizacyjna Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej przy ZO PKPS w Łomży tworzą następujące komórki organizacyjne( Księga Rejestrowa Dział III Lp.27-34)

W Łomży ul. Gen. Wł. Sikorskiego 222

·         Poradnia rehabilitacyjna

·         Gabinet fizjoterapii

·         Gabinet masażu wodnego

·         Gabinet masażu leczniczego

·         Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest komórką organizacyjną, wchodzącą w skład Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej korzystającą z w/w gabinetów a ponadto pacjenci Ośrodka korzystają z pokoju wypoczynku oraz pracowni terapii zajęciowej zlokalizowanych w miejscu udzielania świadczeń medycznych.

W Kownatach 85,18-421 Piątnica

·         Gabinet fizjoterapii

·         Gabinet masażu leczniczego

·         Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest komórką organizacyjną, wchodzącą w skład Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej korzystającą z w/w gabinetów a ponadto pacjenci Ośrodka korzystają z pokoju wypoczynku oraz pracowni terapii zajęciowej zlokalizowanych w miejscu udzielania świadczeń medycznych.

5.       W Ośrodku wykonuje się następujące zabiegi usprawniające:

·         Fizykoterapia: magnetoterapia, elektroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo (laseroterapia, Sollux)

·         Kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne i grupowe przez rehabilitanta oraz ćwiczenia na sprzęcie typu fitness)

·         Masaże (wykonywane przez masażystę) oraz wodny(wirowy)

·         Terapia zajęciowa